Bảng báo giá dịch vụ sơn nhà

 

  Sơn nhà Hoàng Phúc kính gửi quý khách bảng giá dịch vụ thi công sơn.

STT Loại nước sơn Đặc tính Đơn giá (Vnđ/m2) Số lớp sơn Bảo hành (năm)
1 DULUX Sơn Dulux BÓNG cao cấp 45.000 – 65.000 1 lớp lót, 2 lớp màu 5-10
2 Sơn Dulux MỊN cao cấp 35.000 – 55.000 1 lớp lót, 2 lớp màu 3-5
3 JOTUN Sơn Jotun BÓNG cao cấp 45.000 – 65.000 1 lớp lót, 2 lớp màu 3-7
4 Sơn Jotun mịn cao cấp 35.000 – 55.000 1 lớp lót, 2 lớp màu 3
5 KOVA Sơn Kova BÓNG cao cấp 55.000 – 75.000 1 lớp lót, 2 lớp màu 3-10
6 Sơn Kova BÁN BÓNG cao cấp 45.000 – 65.0000 1 lớp lót, 2 lớp màu 3-7
7 NIPPON Sơn Nippon BÓNG cao cấp 55.000 1 lớp lót, 2 lớp màu 3-7
8 Sơn Nippon MỊN cao cấp 45.000 1 lớp lót, 2 lớp màu 3
9 MYKOLOR Sơn Mykolor BÓNG cao cấp 60.000 1 lớp lót, 2 lớp màu 3-10
Sơn Mykolor MỊN cao cấp 45.000 1 lớp lót, 2 lớp màu 3-7

 *Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 8% , đã bao gồm chi phí nhân công, vận chuyển